Ikrar Pelajar

Kami pelajar SMK Batu Kikir (Model Khas)
berjanji dan berikrar
akan mematuhi peraturan sekolah kami
demi kebaikan diri, sekolah, agama, bangsa, dan tanah air kami.

Advertisements