Logo Sekolah

Huruf SMKBK
. Bermaksud Sekolah Menengah Batu Kikir
Obor Dan Buku
. Bermaksud Ilmu menjadi penyuluh dalam kehidupan bersesuaian dengan motto
ILMU PANDUAN HIDUP
Bulatan Kecil
. Bermaksud perpaduan antara pelajar dan guru yang   terdiri daripada pelbagai
bangsa dan keturunan.
Bulatan Besar
. Bermaksud perpaduan yang dicapai akan mengukuhkan organisasi.
Pokok
. Bermaksud lokasi sekolah di luar bandar yang masih  mengekalkan kehijauan.

Advertisements